Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp vun đắp và chấn chỉnh Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, nguồn gốc và nhận biết các miêu tả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo ngừng thi côngĐây, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước hết là phai nhạt hoàn hảo cách mạng; động dao, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hồ nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

mô tả về suy thoái đạo đức, lối sống thể hiện ở những nội dung như: tư nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu dọn cá nhân, ko quan tâm tới lợi ích tập thể; ghen ghét, đố kỵ, bì, bì, không muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tham ô, tham nhũng, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận mặt là biểu thị suy thoái đạo đức, lối sống.

biểu đạt "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong ngừng thi côngĐây mang việc đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng"; phản chưng, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thiết chế "tam quyền phân lập", tăng trưởng "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, chế độ có toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 hàng ngũ nhiệm vụ, giải pháp vun đắp và chấn chỉnh Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

mang 1 trong các chỉ tiêu "củng cố niềm tin của dân chúng đối mang Đảng", và quan điểm "nhìn thẳng vào sự thật, nhắc rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật", nghị quyết đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp các cấp uỷ, đơn vị Đảng cần tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, mang hiệu quả.

một là,về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. quy tụ lãnh đạo, chỉ đạo tăng nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự thiết yếu của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng thông minh và tăng trưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

hai là, về cơ chế, chính sách. các ngành uỷ, doanh nghiệp Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hành nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người sở hữu chức, mang quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và bổn phận tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

cương quyết gạn lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối mang cán bộ khiến việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm phải chăng mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công việc, nhất là cán bộ lãnh đạo, điều hành và người đứng đầu. Trước mắt, kiểm tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây giận dữ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. #.

các cấp uỷ, đơn vị đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về điều hành, quản lý bảo đảm công khai, sáng tỏ, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, tiêu dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá công ty nhà nước, tài chính, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn vốn, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, điều hành và dùng biên chế...

lực lượng nhiệm vụ, biện pháp về cơ chế, chính sách còn với việc hoàn thiện quy định về doanh nghiệp, bộ máy và công việc kiểm soát an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc đơn vị thực hành những quyết nghị, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản ko đúng, không phù hợp hoặc thực hành ko trang nghiêm các nội dung quyết nghị, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, tư nhân thực hành với hiệu quả...

nâng cao thẩm quyền và đề cao nghĩa vụ người đứng đầu trong việc tạm thời đình chỉ công việc cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi sở hữu tín hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, bê trễ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và hài hòa mang các cơ quan chức năng sở hữu biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc sở hữu tín hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của nhân dân và chiến trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - thị trấn hội. các đơn vị quản lý uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hành nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện phường hội của trận mạc Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - thị trấn hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc trận mạc Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - xã hội và dân chúng tham dự góp ý vun đắp Đảng, vun đắp chính quyền.

nâng cao cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - phường hội, của quần chúng, báo chí và công luận trong đương đầu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hiện trang nghiêm, với hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân kiểm tra. Trước mắt, tập hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm những trở ngại bức xúc của dân chúng...

Toàn văn: nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường vun đắp, chấn chỉnh Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các diễn tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên giải đáp, ngoại hình, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

cung cấp hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới khung thành, lưới cầu môn và những phụ kiện sân bóng khác!

trả lời giỏi 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến đường tới văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ đường đến văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét